Consultarea publică privind evaluarea Centrelor de informare Europe Direct

Comisia Europeană a lansat Consultarea publică privind evaluarea Centrelor de informare Europe Direct (EDIC), aflate la mijlocul actualei perioade de activitate, 2013-2017.
Pentru a contribui la acest proces de evaluare a Centrelor Europe Direct, sunteți invitați să acordați câteva minute și să completați Chestionarul on-line (disponibil și în limba română pe pagina Consultarii), până pe 4 mai 2016: http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea vă mulțumește anticipat pentru implicare.
Grup țintă: cetățeni, organizații și structuri de sprijin (ex: structuri gazdă curente ale EDIC-urilor, autorități regionale/locale/municipale care nu găzduiesc EDIC-uri, școli, instituții educaționale, organizații de tineret, ONG-uri). Sunt invitați să participe la consultare persoane care au intrat în contact cu Centre Europe Direct, cât și persoane care nu au interacționat cu EDIC-uri.
În UE funcționează 500 de Centre Europe Direct, iar Rețeaua Europe Direct din România este alcătuită din 31 de Centre Europe Direct: http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm
Misiunea Centrelor de informare Europe Direct, pentru perioada 2013-2017:
1. Informează cetățenii europeni la nivel local și regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghișeu unic”, furnizând informații despre UE, indicând cetățenilor portalul „Europa ta” sau surse de informații specializate și orientându-i către alte servicii și alte rețele.
2. Oferă informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE (în special strategia de creștere economică „Europa 2020”), legislația sa, politicile sale, programele și oportunitățile sale de finanțare.
3. Promovează o cetățenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de comunicare socială, publicații etc.) și prin interacțiunea, la nivel local și regional, cu părțile interesate, multiplicatori și mass-media. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferințe și evenimente și canalizează răspunsurile cetățenilor către UE.