PRIORITĂŢILE COMISIEI JUNCKER – Locuri de muncă, creștere, investiții

Prima dintre cele 10 priorități ale Comisiei Juncker este să readucă Europa pe un trend crescător și să mărească numărul de locuri de muncă disponibile, fără a crește datoria suverană. Investițiile au lipsit din economiile europene în ultimii ani. Pe lângă efectuarea de reforme structurale și managementul responsabil al resurselor financiare, este necesar să se reinițieze investițiile pentru a depași criza, a crea locuri de muncă și a asigura o dezvoltare durabilă.
Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și a celor existente. Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei piloni:
mobilizarea unor investiții în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în trei ani;
• sprijinirea investițiilor în economia reală;
• crearea unui mediu propice investițiilor.
Mai multe informații despre prima prioritate a Comisiei Europene, respectiv Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții pot fi accesate aici: https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en