Noi drepturi pentru lucrătorii detașați

Comisia Europeană a prezentat o propunere de reformă a directivei privind detașarea lucrătorilor. Aceasta are ca scop asigurarea unor condiții echitabile de salarizare și de concurență pentru întreprinderile care își detașează angajații temporar într-un alt stat membru. Toate normele privind salarizarea care se aplică lucrătorilor locali vor trebui aplicate și în cazul celor detașați.
Mai multe informatii: http://ec.europa.eu/romania/news/08032016_propunere_revizuire_directiva_lucratori_detasati_ro.htm