Comisia Europeana si planul sau de investitii

…Un plan de investitii in valoare de 315 miliarde de euro menit sa ajute la stimularea cresterii economice in Europa si sa readuca mai multi oameni in campul muncii. Ce este PLANUL DE INVESTITII? Este un Plan care va înlatura obstacolele din calea investitiilor si prevede o mobilizare inteligenta a surselor de finantare publice si private, prin care fiecare euro din banii publici sa fie utilizat pentru a genera investitii private suplimentare, fara a crea noi datorii. Context Din cauza crizei economice si financiare mondiale, nivelul investitiilor a scazut în UE. Sunt disponibile fonduri suficiente, însa acestea trebuie sa fie mobilizate pentru a stimula investitiile. Obiective Inversarea tendintelor de scadere a volumului investitiilor, pentru a stimula crearea de locuri de munca si redresarea economica fara a mari datoria publica si fara a genera presiuni asupra bugetelor nationale. Sprijinirea acelor investitii care raspund nevoilor pe termen lung ale economiei si care sporesc competitivitatea. CUM se va realiza? Care sunt metodele? Mobilizarea unor investitii în valoare de cel putin 315 miliarde EUR în trei ani; sprijinirea investitiilor în economia reala; crearea unui mediu propice investitiilor. a) Mobilizarea resurselor financiare Planul de investitii se va baza pe FONDUL EUROPEAN DE INVESTITII (FEIS), garantat cu bani publici. FESI este un parteneriat cu Banca Europeana de Investitii. Acesta se va baza pe o garantie de 16 miliarde de euro din bugetul UE, la care se adauga 5 miliarde de euro angajate de BEI. Estimarile prudente converg catre un efect multiplicator al fondului de 1:15. FEIS sprijina investitii strategice în domenii-cheie, cum ar fi infrastructura, educatia, cercetarea si inovarea, precum si finantarea de risc pentru întreprinderile mici. b) Sprijinirea investitiilor în economia reala Platforma europeana de consiliere în materie de investitii (EIAH) va fi principalul punct de acces la sprijin pentru investitii. Aceasta va permite schimbul de bune practici si va prezenta o serie de lectii învatate si de studii de cazuri reale privind finantarea proiectelor si gestionarea proiectelor. EIAH este o initiativa comuna a Comisiei si a BEI. Portalul european pentru proiecte de investitii – este vorba despre un portal cu proiecte viabile, creat pentru a garanta ca investitorii dispun de informatii fiabile pe care sa îsi bazeze deciziile. Investitorii ar trebui sa poata avea încrederea necesara pentru a sprijini anumite proiecte si sa poata evita orice obstacole si incertitudini. c) Crearea unui mediu propice investitiilor Pentru a îmbunatati mediul de afaceri si conditiile de afaceri, Planul de investitii va include masuri pentru realizarea pietei unice digitale, a uniunii energetice si a uniunii pietelor de capital. Celor interesati le recomandam si urmatoarele surse de informare:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_ro