Comisia își prezintă raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare

Comisia a publicat cel mai recent raport privind măsurile întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și combaterea corupției, în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV). Raportul prezintă progresele continue realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor MCV și reliefează aspectele care necesită măsuri suplimentare.
Mai multe informatii:
http://ec.europa.eu/romania/news/27012016_raportul_mcv_al_comisiei_europene_romania_ro.htm
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm