Consultare publică – Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Grup-țintă: Cetățeni și organizații interesate, autorități publice.
Termen-limită: 10 februarie 2016
Mai multe pe:
http://ec.europa.eu/romania/focus/27012016_consultare_publica_simplificarea_obligatiilor_raportare_politici_mediu_ro.htm