Consultare publică privind regulile aplicabile contractelor de achiziție online de conținut digital și bunuri tangibile

Termen-limită: 3 septembrie 2015
Grup-țintă: Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitate să participe la prezenta consultare.
Consultare publică privind regulile aplicabile contractelor de achiziție online de conținut digital și bunuri tangibile
Obiectivul acestei consultări publice este de a colecta opiniile părților interesate cu privire la posibile modalități de a elimina obstacolele asociate dreptului contractelor pentru achizițiile online de conținut digital și bunuri tangibile. Ea nu urmărește să abordeze aspecte legate de drepturile de autor, care vor face obiectul unei acțiuni separate.
Mai multe http://ec.europa.eu/romania/focus/28082015_consultare_publica_contracte_achizitii_online_ro.htm