Comisarul european Corina Crețu a lansat "Acordul de parteneriat" care permite României să acceseze 33 de miliarde de euro până în 2020

Aflată la București în prima sa vizită de la preluarea mandatului de comisar european pentru politică regională, dna Corina Crețu a lansat, alături de ministrul fondurilor europene, dl Eugen Teodorovici, “Acordul de parteneriat” cu România pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul căruia România poate accesa 33 de miliarde de euro.
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul Fondurilor Europene, dna Comisar Crețu a declarat: “Fondurile europene sunt instrumentul cu ajutorul căruia Uniunea Europeană le predă lecția solidarității statelor membre. Noi, românii, trebuie să învățăm să ne dezvoltăm împreună, altfel nu ne vom dezvolta niciodată pe termen lung. Sunt convinsă că România
va porni cu dreptul în accesarea celor 33 de miliarde de euro care pot contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare și la relansarea economiei românești.”
La rândul său, dl Teodorovici a adăugat: “Acordul de parteneriat este mai mult decât un simplu document care trasează o linie a modului în care vor fi alocaţi banii europeni. Documentul este un instrument fundamental de investiții, care așează România pe drumul corect în direcția atingerii obiectivelor de creștere economică, sustenabilitate şi dezvoltare durabilă, pentru următorii ani. Mai mult decât atât, Acordul de parteneriat reflectă eforturile comune ale țării noastre și ale Uniunii Europene depuse în vederea găsirii celei mai bune strategii de atingere a obiectivelor de reducere a decalajelor existente între regiuni, creştere a gradului de ocupare, a promovării incluziunii sociale şi educaţiei performante. Următorul pas pe care trebuie să îl facem este să ducem la bun sfârșit dialogul pe care autoritățile române îl au cu serviciile Comisiei pentru definitivarea programelor operaționale, astfel încât majoritatea acestora să fie adoptată până la finalul acestui an.”
“Acordul de parteneriat” este documentul programatic care guvernează cheltuirea fondurilor europene de către România în perioada de programare curentă 2014 – 2020. Pentru această perioadă, valoarea totală a fondurilor alocate pentru România este de 33 de miliarde, din care aproximativ 23 miliarde de euro sunt destinate politicii de coeziune.
Sarcina principală pe care noul Acord de Parteneriat o trasează autorităților de management este să se asigure că banii europeni sunt cheltuiţi răspunzând nevoilor cetăţenilor europeni. Pentru România, prioritățile detaliate în document sunt următoarele:
1. Promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale
2. Crearea de locuri de muncă
3. Reducerea inegalităţilor prin programe de incluziune socială
4. Dezvoltarea infrastructurii
5. Creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului.