Comisia aprobă schema de reducere a certificatelor verzi pentru marii consumatori de energie din România

Ajutoare de stat
Comisia Europeană a constatat că schema României de reducere a certificatelor verzi, constând în diminuarea contribuțiilor anumitor consumatori energointensivi la finanțarea energiei din surse regenerabile, respectă normele UE privind ajutoarele de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei (a se vedea IP/14/400 și MEMO/14/276). Conform concluziilor Comisiei, compensarea parțială a costurilor legate de finanțarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.
Mai multe informatii: http://ec.europa.eu/romania/news/15102014_reducerea_certificatelor_verzi_pentru_marii_consumatori_ro.htm