Patru reprezentanti ai autoritatilor romane la Bruxelles

Patru reprezentanți ai autorităților locale și naționale din România se află printre vorbitorii ce participă la reuniunea ce are loc la Bruxelles în perioada 2-3 octombrie 2014, reuniune având ca scop realizarea unui bilanț al progreselor înregistrate și al lecțiilor învățate în ceea ce privește integrarea romilor la nivel local, în special cu sprijinul ROMACT, un program comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei.
Conferința cu tema “Incluziunea romilor, în fapte — experiența ROMACT” oferă primarilor din diferite părți ale Europei ocazia de a explica modul în care ei promovează incluziunea romilor, precum și felul în care ROMACT le sprijină eforturile de a depăși inegalitățile dintre romi și restul cetățenilor în localitățile lor.
Programul ROMACT este finanțat în comun de Comisia Europeană și de Consiliul Europei. El a fost lansat în octombrie 2013 în aproximativ 40 de localități din 5 țări (Bulgaria, Ungaria, România, Slovacia și Italia) și se va desfășura până în 2016 (a se vedea IP/14/193). El este pus în aplicare în cooperare cu ONG-urile naționale și locale destinate romilor, care contribuie la crearea de proiecte și facilitează accesul la fondurile UE. ROMACT completează programul ROMED, cofinanțat tot de Comisia Europeană și de Consiliul Europei, care vizează îmbunătățirea democrației la nivel local, prin mediere cu comunitățile de romi.
Lista vorbitorilor este disponibilă (în engleză) în pagina dedicată conferinței:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=88&eventsId=987&furtherEvents=yes
Fișa pentru România referitoare la fondurile UE și strategia națională în ceea ce privește integrarea comunităților roma se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma-integration/romania/index_en.htm
Mai multe detalii despre conferință sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/02102014_comisarul_andor_intalneste_autoritatile_locale_ro.htm