Autoritatile romane de resort au la dispozitie un ghid care sa le sprijine in luarea de masuri contra casatoriilor de convenienta

Autoritățile române de resort au la dispoziție, un ghid care să le sprijine în luarea de măsuri împotriva căsătoriilor de conveniență între cetățenii UE și resortisanți ai țărilor terțe, în contextul legislației UE privind libera circulație.
Ghidul își propune să ofere sprijin autorităților naționale pentru combaterea eficace a căsătoriilor de conveniență, garantând, în același timp, dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE. Orientările publicate vor contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că autoritățile naționale abordează acest fenomen — a cărui amploare variază considerabil de la un stat membru la altul, — pe baza acelorași elemente de fapt și de drept, pe întreg teritoriul Uniunii.
Comisia a redactat acest ghid în strânsă colaborare cu statele membre, după ce unele dintre acestea i-au solicitat sprijinul pentru a face față acestui fenomen.
Mai multe informații pe acest subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/26092014_lupta_impotriva_abuzurilor_ce_prejudiciaza_libera_circulatie_a_cetatenilor_europeni_ro.htm