Consultarea publica

Antreprenorii români și toate părțile interesate în domeniu au timp până în data de 15 decembrie 2014 să își spună părerea asupra priorităților pe care trebuie să se axeze viitoarele politici UE din domeniul IMM-urilor pentru a răspunde cât mai bine necesităților acestora ca motor de creștere economică.
În acest sens, Comisia Europeană a lansat o consultare publică având ca scop îmbunătățirea inițiativei UE intitulate „Small Business Act” (SBA). SBA – un set amplu de măsuri menite să înlesnească viața întreprinderilor mici – s-a dovedit deja a fi o bază solidă pentru politicile în domeniul IMM-urilor.
În această primăvară, organizațiile de întreprinderi la nivel european și reprezentanții guvernelor naționale în domeniul IMM-urilor au convenit deja că cei patru piloni actuali ai SBA ar trebui să rămână:
Accesul la finanțare: chiar în condițiile unor indicii privind perspective mai bune, IMM-urile au încă o mare nevoie de soluții de finanțare accesibilă.
Accesul la piețe/internaționalizarea: pentru ca IMM-urile să se dezvolte, este nevoie de explorarea unor noi piețe.
Spiritul antreprenorial: sprijinirea continuă a potențialilor antreprenori este esențială din cauza persistenței unor niveluri mari ale șomajului, în special în rândul tinerilor.
Mai buna reglementare: reducerea sarcinilor administrative continuă să fie un obiectiv important, în pofida progreselor deja înregistrate în acest domeniu.
Mai multe detalii pe subiect se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/08092014_consultare_publica_referitoare_la_immuri_ro.htm