Propunerile de proiecte inovatoare

Propunerile de proiecte inovatoare din cadrul initiativei “Comunitati conectate” pot fi depuse pana in data de 15 octombrie 2014
Dacă ești un actor local, regional sau național, public, semi-public sau chiar privat din România și ești interesat de dezvoltarea rețelelor în bandă largă din comunitatea ta, Comisia are în vedere sprijinirea unui număr limitat de proiecte inovatoare în acest sens.
Toți ce interesați în realizarea de astfel de proiecte, într-un singur stat membru sau mai multe din UE, trebuie să depună propunerile de proiecte până în data 15 octombrie 2014. Cele mai bune proiecte vor primi girul Comisiei Europene și vor beneficia de diferite tipuri de sprijin, printre care și feedback personalizat asupra proiectului, asistență tehnică din partea Băncii Mondiale (care va contribui la elaborarea modelelor de afaceri și va oferi îndrumări asupra modului în care proiectul poate atinge anvergura necesară pentru a putea beneficia de finanțare privată sau publică), precum și finanțare din partea Băncii Europene de Investiții, fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sau prin intermediul ajutoarelor de stat.
Inițiativa „Connected Communities” („Comunități conectate”) cuprinde mai multe sisteme destinate conectării orașelor, municipalităților, parteneriatelor locale și operatorilor de rețele în bandă largă și le oferă acestora îndrumarea de care au nevoie pentru a avea acces la finanțare și pentru a elabora modele de afaceri adaptate, astfel încât să poată aduce banda largă de mare viteză în comunitatea lor.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10072014_noi_mijloace_de_finantare_ue_in_materie_de_banda_larga_ro.htm