Noul pasaport european al competentelor va facilita recrutarea în sectorul hotelier

Comisia Europeana a lansat pasaportul european al competentelor în domeniul hotelier, un instrument care a fost elaborat pentru a facilita contactul între persoanele aflate în cautarea unui loc de munca si angajatorii din sectorul hotelier si al turis­mului în Europa. Pasaportul european al competentelor permite lucratorilor si angajatorilor sa depaseasca barierele lingvistice si sa compare competentele lucratorilor din sectorul hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în acest sector. Gazduit pe Portalul mobilitatii europene pentru ocuparea fortei de munca EURES, pasaportul competentelor este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Pasaportul va fi extins la alte sectoare în viitor.
Mai multe informa\ii: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-678_ro.htm