Romania a primit 8 recomandari pentru masuri in perioada 2014-2015

Comisia Europeană a transmis României 8 recomandări pentru măsuri în perioada 2014-2015 în următoarele domenii: (I) implementarea programului de asistență UE-FMI; (II) implementarea strategiei bugetare pentru 2014; (III) accelerarea reformelor din sectorul sănătății; (IV) consolidarea măsurilor active de ocupare pe piața muncii; (V) creșterea calității și accesibilității educației și formării profesionale; (VI) creșterea eficienței și eficacității transferurilor sociale; (VII) accelerarea eforturilor de consolidare a capacității administrative; și (VIII) promovarea competitivității și eficienței în sectoarele de transport și energie.
Comisia a adoptat recomandări în materie de politică economică pentru fiecare stat membru, mai puțin Grecia și Cipru, în scopul de a se consolida redresarea care a început în urmă cu un an. Recomandările au la bază analize detaliate privind situația din fiecare țară și formulează orientări cu privire la modalitățile de stimulare a creșterii economice, de intensificare a competitivității și de creare de locuri de muncă în perioada 2014-2015.
Recomandările specifice fiecărei țări vor fi discutate de liderii UE și de miniștrii UE în luna iunie. Acestea vor fi adoptate oficial de către Consiliul UE al miniștrilor de finanțe la data de 8 iulie. În continuare va fi la latitudinea statelor membre să pună în aplicare aceste recomandări, prin adoptarea lor în momentul elaborării bugetelor lor naționale și a altor politici relevante pentru 2015.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-623_ro.htm