In urmatorii 2 ani Romania va trebui sa isi armonizeze legislatia cu noile norme UE privind detasarea lucratorilor

Consiliul de Miniștri al UE a adoptat noile norme de punere în aplicare a directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor. România și celelalte state membre au la dispoziție peste 2 ani pentru a-și armoniza legislația cu noile dispoziții, imediat ce acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial.
Dreptul întreprinderilor de a oferi servicii într-un alt stat membru al UE și de a detașa temporar lucrători pentru a furniza serviciile respective se bazează pe articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Directiva privind detașarea lucrătorilor stabilește măsuri de protecție a drepturilor sociale ale lucrătorilor detașați și de prevenire a dumpingului social, prevăzând obligația statelor membre de a se asigura că actele cu putere de lege și actele administrative ale țării-gazdă sunt aplicabile lucrătorilor detașați
Noua directivă adoptată de Consiliul de Miniștri al UE are în vedere punerea în aplicare a celei menționate mai sus și va contribui la o mai bună implementare a acestor norme, în special în anumite sectoare, cum ar fi de exemplu construcțiile și transportul rutier. De asemenea, ea va îmbunătăți protecția drepturilor lucrătorilor detașați prin prevenirea fraudei, în special în ceea ce privește lanțurile de subcontractare, în care drepturile lucrătorilor detașați nu sunt întotdeauna respectate.
Mai multe detalii pe acest subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/13052014_ocuparea_fortei_de_munca_ro.htm