Întrebări concursul de cultură generală FRUMUSEŢEA MINTII TALE – Miss şi Mister EuROpa

 1. „Semestrul european” este………………………….?
 2. Când se desfăşoară „semestrul european” şi cât durează?
 3. Rolul Băncii Centrale Europene (BCE) este………………..?
 4. Ce presupune strategia „Europa  2020” ?
 5. Care este scopul strategiei “Europa 2020” ?
 6. Care sunt cele 5 obiective ale Strategiei „Europa 2020” ?
 7. Uniunea Europeană a pus capăt monopolului întreprinderilor de stat în sectorul telefoniei. Ce a determinat ridicarea acestui monopol ?
 8. Ce înseamnă acronimul PAC şi pe ce pune accentul  ?
 9. Ce reprezintă fondurile de coeziune ?
 10.  Ce reprezintă fondurile structurale ?
 11. Ce reprezintă acronimul FSE şi ce acţiuni susţine ?
 12.  Care este obiectivul Uniunii Europene în domeniul cercetării ?
 13.  Care este proiectul pe care Uniunea Europeană îl coordonează în domeniul spaţial ?
 14.  Care este principiul de bază al luptei împotriva poluării folosit în Uniunea Europeană ?
 15.  Sub ce formă se aplică principiul „poluatorul plăteşte” ?
 16.  Care este obiectivul „politicii de vecinătate” aplicată de Uniunea Europeană începând cu 2004 ?
 17.  Care este rolul Agenţiei Europene de Apărare ?
 18.  Care sunt pericolele cu care se confruntă Uniunea Europeană identificate în strategia europeană de securitate ?
 19.  Care sunt priorităţile pe care Uniunea Europeană le-a stabilit pentru a întări libertatea, securitatea şi justiţia pentru cetăţenii săi ?
 20.  Cum se manifestă lupta Uniunii Europene împotriva migraţiei ilegale ?
 21.  Care sunt măsurile pe care Uniunea Europeană le-a luat pentru a opri încălzirea globală ?
 22.   Care este angajamentul Uniunii Europene pentru 2020 ?
 23.  Ce reprezintă ECHO şi care este utilitatea lui ?