10 mai este Ziua Europeana a Curateniei

10 mai este Ziua Europeană a Curățeniei. În România, Asociația Planeta Verde (http://www.green-planet.ro/) este coordonatorul local pentru toate activitățile desfășurate sub această egidă.
Comisia promovează evenimentul, însă acțiunile de curățenie au un caracter cu totul independent, local și cetățenesc. În multe cazuri, autoritățile locale, ONG-urile, întreprinderile și școlile sunt cele ce se vor implica sau vor coordona acțiunile.
„Pentru o Europă mai curată” este o inițiativă care are scopul de a încuraja cât mai multe acțiuni voluntare de curățenie, de a crește gradul de sensibilizare cu privire la amploarea problemei pe care o reprezintă deșeurile și de a încuraja schimbări de comportament. Evenimentul este coordonat în cadrul Săptămânii europene pentru reducerea deșeurilor (EWWR).
Inițiativa „Pentru o Europă mai curată” este un proiect LIFE, coordonat de Asociația Orașelor și Regiunilor pentru Reciclare și Gestionarea Durabilă a Resurselor, organizație care răspunde, de asemenea, de Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor. Un set de instrumente de comunicare a fost elaborat de către organizatori și este pus la dispoziția tuturor participanților prin intermediul coordonatorilor locali.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22042014_pentru_o_europa_mai_curata_ro.htm