Comisia a propus un pachet de masuri in domeniul guvernantei corporative si dreptului societatilor comerciale

Comisia a propus un pachet de măsuri ce au în vedere remedierea deficiențelor în materie de guvernanță corporativă legate de comportamentul societăților cotate la bursă, precum și standardizarea cerințelor privind crearea de firme cu asociat unic.
 
Guvernanța corporativă și dreptul societăților comerciale sunt esențiale pentru asigurarea faptului că întreprinderile sunt bine administrate și sustenabile pe termen lung și, prin urmare, au de jucat un rol important în finanțarea pe termen lung a economiei europene.
 
Propunerile de măsuri au fost elaborate în urma Planului de acțiune din 2012 privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă și a Comunicării privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, care a fost publicată la data de 27 martie 2014.
 
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_consolidare_implicare_actionari_societati_comerciale_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru piața internă și servicii Michel BARNIER poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088526
 
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe subiect este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088527