Publicarea unui studiu Eurobarometru pe tema politicii agricole comune

Peste trei sferturi (77%) dintre europeni consideră că politica agricolă comună (PAC) aduce beneficii tuturor cetățenilor UE. Peste 90% dintre aceștia sunt favorabili față de principalele orientări ale noii PAC, cum ar fi ajutoare mai echitabile și mai bine direcționate (92%) și stabilirea unei legături între sprijinul financiar acordat fermierilor și utilizarea de practici agricole benefice pentru mediu („ecologizare”, 91%). Acestea sunt concluziile principale ale sondajului Eurobarometru privind PAC publicat de Comisie. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10032014_europenii_sprijina_politica_agricola_comuna_ro.htm
92% dintre români consideră că agricultura și zonele rurale sunt un subiect important pentru viitorul lor, 58% au auzit despre sprijinul acordat de UE prin intermediul PAC (din care 13% cunosc și detalii despre acest sprijin, un indicator semnificativ peste media europeană de 8%), 89% apreciază drept bună și foarte bună inițiativa sprijinirii tinerilor fermieri prin PAC, 78% consideră că PAC aduce beneficii tuturor cetățenilor nu doar fermierilor, iar 56% subliniază, ca primă importanță, contribuția adusă de această politică la dezvoltarea economică a zonelor rurale. Mai multe detalii se găsesc în fișa de țară disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_fact_ro_ro.pdf