Raport CE despre furnizarea transfrontaliera a produselor de asigurare

Grupul de experți instituit de Comisia Europeană pentru a analiza obstacolele din calea comerțului transfrontalier generate de dreptul asigurărilor din statele membre (vezi IP/13/74) a prezentat un raport cuprinzător. Raportul constată că diferențele în materie de drept al contractelor împiedică furnizarea transfrontalieră a produselor de asigurare prin creșterea costurilor, generarea de incertitudine juridică și prin îngreunarea încheierii de către consumatori și întreprinderi a unei asigurări în alte state membre ale UE.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/27022014_dreptul_contractelor_de_asigurare_ro.htm