Publicarea unui raport ce analizeaza principalele evolutii ale politicii externe a UE in domeniul migratiei

Într-un raport recent adoptat, Comisia analizează principalele evoluții din politica externă a UE în domeniul migrației în 2012 și 2013. La doi ani de la lansarea versiunii îmbunătățite a abordării globale în materie de migrație și mobilitate (AGMM) sunt prezentate realizări importante în ceea ce privește intensificarea dialogului și a cooperării, dar se recunoaște faptul că ar trebui întreprinse mai multe acțiuni pentru a înregistra progrese suplimentare. Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate (AGMM) reprezintă, începând din 2005, cadrul general al politicii externe a UE în materie de migrație și azil și definește modul în care UE își desfășoară dialogul politic și cooperarea operațională cu țările din afara UE. Ea se bazează pe priorități clar definite care reflectă obiectivele strategice ale UE și se înscrie în politica externă generală a UE, incluzând cooperarea pentru dezvoltare.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21022014_politica_externa_in_domeniul_migratiei_ro.htm