Publicarea pachetului lunar de decizii privind cazurile de incalcare a legislatiei UE

În pachetul pe care îl întocmește lunar, conținând decizii referitoare la cazurile de încălcare a legislației UE, Comisia Europeană are în vedere, inclusiv, acționarea în justiție a statelor membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul acesteia. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Joi, 20 februarie, Comisia a luat 121 de decizii, incluzând 18 avize motivate și 8 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Deciziile referitoare la România au în vedere gropile de gunoi ilegale, curățarea iazurilor de decantare și tarifarea corectă pentru utilizarea infrastructurii feroviare.  Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/20022014_pachet_proceduri_neindeplinire_obligatii_februarie_ro.htm