Lansarea primului apel pentru propuneri de proiecte in cadrul programului Orizont 2020

Comisia Europeană a lansat primul apel de propuneri de proiecte din cadrul Orizont 2020, programul de cercetare și inovare cu un buget de 80 de miliarde euro al Uniunii Europene. Finanțarea, care în primii doi ani ai programului se ridică la suma de 15 miliarde euro, este destinată stimulării economiei bazate pe cunoaștere în Europa și abordează aspecte care vor avea un impact asupra vieții cetățenilor. Programul include 12 domenii în care se vor concentra acțiunile în 2014-2015, inclusiv sectoare precum asistența medicală personalizată, securitatea digitală și proiectele urbane inteligente (a se vedea MEMO/13/1122). Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/11122013_orizont_2020_buget_15_miliarde_euro_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru cercetare și invoare Máire GEOGHEGAN-QUINN poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084717
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084718