Publicarea raportului anual de monitorizare a aplicarii legislatiei UE

Punerea în aplicare corectă a legislației UE este o piatră de temelie a tratatelor UE și stă la baza Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Al 30-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE evidențiază rezultatele obținute de statele membre în materie de punere în aplicare a acestuia. Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care erau în curs la sfârșitul anului 2012 au fost mai puține decât în anii precedenți.
La sfârșitul anului 2012, România avea 44 de astfel de proceduri pe rol.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22102013_punerea_in_aplicare_a_dreptului_ue_in_cazul_statelor_membre_ro.htm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *