Publicarea raportului anual privind protectia intereselor financiare ale UE

Conform raportului anual al Comisiei Europene privind „Protecția intereselor financiare ale UE”, fraudele care afectează bugetul UE au înregistrat o ușoară creștere în anul 2012 în comparație cu anul 2011. În ceea ce privește cheltuielile, au fost afectate de fraudă, în total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25% din bugetul pentru cheltuieli. Această sumă trebuie comparată cu cele 295 de milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent. Această creștere este cauzată, aproape în totalitate, de două cazuri de fraudă care au afectat fondurile de preaderare și care implică sume mari. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/24072013_raport_combaterea_fraudei_ro.htm