Munca nedeclarată Comisia Europeana lansează o consultare cu reprezentantii sindicatelor si ai angajatorilor

Comisia Europeană a lansat o consultare cu reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor patronale privind măsurile care ar putea fi luate în viitor la nivelul UE pentru a preveni și a descuraja munca nedeclarată, printr-o mai bună cooperare între autoritățile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre, cum ar fi inspectoratele de muncă, autoritățile fiscale și de asigurări sociale. O astfel de cooperare ar putea include schimburi de bune practici în materie de măsuri de prevenire și descurajare, identificarea unor principii comune pentru inspectarea angajatorilor, promovarea schimburilor de personal și a cursurilor de formare comune și facilitarea acțiunilor de control comun.
Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina:
 
http://ec.europa.eu/romania/news/05072013_munca_nedeclarata_ro.htm