Publicarea pachetului de decizii lunar referitoare la situatiile de constatare a incalcarii legislatiei UE

Prin pachetul lunar de decizii referitoare la constatarea încălcării legislației UE, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre pentru că nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE.
România a primit avize motivate în ceea ce privește respectarea normelor UE din domeniul achizițiilor publice și din cel al stocurilor petroliere. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina: 
http://ec.europa.eu/romania/news/20062013_incalcare_legislatie_ue_iunie_ro.htm