Comisia propune masuri destinate facilitarii utilizarii fondurilor disponibile in cadrul politicii de coeziune

Comisia Europeană a propus măsuri pentru a ajuta țările afectate de criză să utilizeze fondurile UE atât de necesare. Măsurile ar ajuta aceste state membre să găsească soluții la problema șomajului în rândul tinerilor, să sprijine întreprinderile mici și mijlocii și să finanțeze proiecte majore de infrastructură. În absența măsurilor propuse, investițiile din cadrul politicii de coeziune pentru creștere ar putea fi pierdute din cauza lipsei de timp pentru cheltuirea banilor sau din cauza dificultății de a găsi cofinanțatori la nivel național și în sectorul privat în climatul economic actual. Propunerea, determinată de cererile primite din partea guvernelor naționale și din partea Consiliului European, va fi trimisă Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE în vederea adoptării. Una dintre cele două măsuri propuse ar oferi României și Slovaciei mai mult timp pentru a cheltui fondurile disponibile prin intermediul politicii de coeziune. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21052013_politica_de_coeziune_ro.htm