Prezentarea raportului strategic privind functionarea fondurilor structurale in UE

Comisia Europeană a prezentat modul în care funcționează fondurile structurale ale UE în statele membre. „Raportul strategic” privind implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 reunește informațiile puse la dispoziție de statele membre, care se referă în majoritatea cazurilor la perioada de până la sfârșitul anului 2011. Cu patru ani înainte de încheierea programelor în 2015, investițiile efectuate în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională, al Fondului de Coeziune și al Fondului Social European au permis deja realizarea de progrese și îmbunătățirea situației multor cetățeni. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/18042013_raport_politica_de_coeziune_ro.htm
Înregistrarea anunțului de presă pe această temă și a sesiunii de întrebări și răspunsuri poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=227861