Publicarea raportului privind punerea in aplicare a strategiei de securitate interna a UE

Criminalitatea organizată este în continuare o provocare majoră pentru securitatea internă a UE. Criminalitatea informatică, împreună cu traficul de persoane și creșterea extremismului violent sunt, de asemenea, amenințări majore la adresa securității, cu care UE se confruntă în continuare, alături de spălarea banilor și corupție. Aceste amenințări sunt evidențiate în raportul anual al Comisiei privind punerea în aplicare a strategiei de securitate internă a Uniunii Europene, raport dat publicității. Raportul subliniază domeniile din cadrul fiecărui obiectiv al strategiei (2011-2014) cărora statele membre și agențiile UE ar trebui să le acorde o atenție specială. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042013_securitate_interna_ro.htm