Publicarea editiei 2013 a raportului privind reprezentarea femeilor in domeniul academic si de cercetare

În Europa, proporția cercetătorilor de sex feminin este în creștere, însă femeile continuă să fie subreprezentate în disciplinele și carierele științifice. Acesta este mesajul ultimei ediții a raportului „She Figures”, publicat de Comisia Europeană. Femeile reprezintă numai 33% din totalul cercetătorilor europeni, 20% din numărul profesorilor universitari titulari și 15,5% din numărul șefilor de instituții de învățământ superior. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/05042013_femei_cercetare_ro.htm