Comisia a adoptat Cartea Verde privind finantarea pe termen lung a economiei

Comisia Europeană a adoptat o Carte Verde prin care lansează o consultare publică, cu  un termen de trei luni, asupra modalităților de promovare a furnizării de finanțare pe termen lung, precum și de îmbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investițiile pe termen lung în Europa. Investițiile pe termen lung reprezintă cheltuieli cu sectoarele care consolidează capacitatea de producție a economiei. Printre aceste sectoare se numără infrastructura din domeniul energiei, transporturilor și comunicațiilor, echipamentele industriale și de servicii, tehnologiile din domeniul schimbărilor climatice și  ecoinovării, precum și educația și cercetarea-dezvoltarea. Europa se confruntă cu nevoia de investiții de mare anvergură, pe termen lung, care sunt esențiale pentru sprijinirea creșterii economice durabile. Pentru a finanța investițiile pe termen lung, guvernele, întreprinderile și gospodăriile populației au nevoie de acces la finanțare previzibilă pe termen lung. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25032013_carte_verde_finantare_economie_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru piața internă și servicii Michel BARNIER poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I077088