DREPTUL LA LIBERA CIRCULATIE – cel mai cunoscut drept al cetatenilor europeni

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat de Comisia Europeană, la 20 de ani de la crearea cetățeniei UE, europenii sunt, în general, conștienți de drepturile lor, dar nu știu întotdeauna ce anume presupun acestea. 81% dintre respondenți știu că, pe lângă propria naționalitate, au statutul de cetățeni ai UE. Cu toate acestea, numai 36% dintre persoanele care au răspuns la sondaj se consideră bine informate în legătură cu drepturile aferente cetățeniei UE. Europenii își cunosc cel mai bine dreptul la liberă circulație (88%) și dreptul de a adresa petiții instituțiilor UE (8 %). În același timp, două treimi (67%) dintre persoanele chestionate consideră că libera circulație a persoanelor în cadrul UE aduce avantaje economice țării lor. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/19022013_eurobarometru_cetatenia_europeana_ro.htm