Infiintarea unui Observator al Bioeconomiei in UE

Potrivit declaratiilor comisarului european pentru cercetare, inovare si stiintă Máire Geoghegan-Quinn, Comisia Europeană va înfiinta un observator pentru a inventaria progresele si pentru a măsura impactul dezvoltării bioeconomiei Uniunii Europene. Observatorul va colecta date pentru a urmări evolutia pietelor, pentru a inventaria politicile UE, nationale si regionale, în materie de bioeconomie, capacitătile de cercetare si inovare, precum si magnitudinea investitiilor publice si private în domeniu. Observatorul va fi coordonat de Centrul Comun de Cercetare, serviciul stiintific intern al Comisiei Europene. Comunicatul de presă integral se găseste în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14022013_observator_bioeconomic_ro.htm