„Bilantul de sanatate” al spatiului Schengen

Datorită spațiului de liberă circulație Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni ai UE din 26 de țări europene și un număr tot mai mare de resortisanți ai țărilor terțe călătoresc fără a face obiectul unor controale la frontierele interne. Pe 23 noiembrie, Comisia a adoptat cel de al doilea raport al său privind „bilanțul de sănătate” al spațiului Schengen, o prezentare generală semestrială privind funcționarea acestuia. Comunicatul de presă integral este disponbil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/23112012_al_doilea_raport_spatiul_schengen_ro.htm