Comunicarea CE privind piata interna in domeniul energiei

O piață internă europeană a energiei eficientă, interconectată și transparentă va oferi cetățenilor și întreprinderilor o aprovizionare cu energie sigură și durabilă la cel mai mic preț posibil. Prin Comunicarea din 15 noiembrie privind modul în care piața internă a energiei poate deveni eficace, Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile de a transpune și de a pune în aplicare normele existente privind piața internă europeană a energiei. Comisia va colabora cu statele membre pentru a consolida poziția consumatorilor și pentru a reduce intervențiile de stat care distorsionează piețele. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15112012_piata_interna_energie_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european pentru energie Günther OETTINGER poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=214970