Adoptarea masurilor in vederea atingerii unui procent de 40% femei in consiliile de administratie pana in 2020

Comisia Europeană a adoptat, pe 14 noiembrie, măsuri pentru a sparge plafonul de sticlă care continuă să împiedice femeile talentate să ocupe funcții de conducere în cele mai mari companii din Europa. Comisia a propus acte legislative vizând atingerea unui procent de 40% dintre membrii sexului subreprezentat în ocuparea de funcții neexecutive în consiliile de administrație din cadrul societăților comerciale cotate la bursă, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii. În prezent, consiliile de administrație sunt dominate de un singur sex: 85% dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație și 91,1% dintre membrii executivi ai acestora sunt bărbați, în timp ce femeile reprezintă doar 15% și, respectiv, 8,9%. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14112012_propunere_comisie_femei_consilii_administratie_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de vicepreședintele Comisiei Europene Viviane REDING, responsabilă pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, și de vicepreședintele CE Olli REHN, responsabil pentru afaceri economice și monetare și pentru euro, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=215254