Aviz favorabil al Curtii de Conturi asupra contabilitatii UE

Majoritatea covârșitoare a plăților efectuate din bugetul UE în cursul anului trecut nu au fost afectate de erori cuantificabile. În raportul său anual, Curtea de Conturi a confirmat că, în 2011, indicele de eroare pentru ansamblul cheltuielilor UE a rămas stabil, la un nivel situat sub 4%. În ceea ce privește contabilitatea UE, aceasta a primit un aviz favorabil din partea Curții de Conturi, pentru al cincilea an consecutiv. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/06112012_raport_anual_curtea_de_conturi_ro.htm
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe subiect este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=89362