Publicarea tabloului de bord al pietei interne

În această perioadă de criză, rolul pietei unice este decisiv pentru iesirea Europei din stagnarea economică. Transpunerea la timp a legislatiei este o conditie necesară pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale directivelor. Tabloul de bord al pietei interne, publicat în data de 8 octombrie de Comisia Europeană, arată că statele membre au depus eforturi pentru transpunerea normelor UE în legislatia natională. După cresterea înregistrată în lunile mai si noiembrie 2011 (1,2%), deficitul mediu de transpunere (procentul de directive privind piata internă care nu au fost transpuse în legislatia natională în termenele prevăzute) a scăzut la 0,9%, adică sub obiectivul convenit de sefii de stat si de guvern în 2007. În cadrul acestui exercitiu, saisprezece state membre au atins obiectivul de 1%. Comunicatul de presă integral se găseste în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/08102012_state_membre_imbunatatirea_rezultatelor_ro.htm