Comisia propune noi norme in domeniul pescuitului de adancime in Atlanticul de Nord-Est

Comisia propune consolidarea sistemului de acordare a licențelor și eliminarea treptată a uneltelor de pescuit care vizează în mod specific și mai puțin sustenabil speciile de adâncime din Atlanticul de Nord-Est, și anume traulele de fund și setcile de fund. Comisia are în vedere, de asemenea, cerințe specifice pentru colectarea de date în cadrul activităților de pescuit de adâncime. Ajustările necesare pentru punerea în aplicare a acestor măsuri pot beneficia de sprijin financiar din fonduri UE. Comunicatul de presă integral este disponbil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/20072012_reglementari_pescuit_ro.htm