Publicarea Tabloului de Bord al Agendei Digitale pentru 2012

Comisia Europeană este responsabilă pentru crearea unui climat legislativ și comercial care să favorizeze concurența și investițiile pe piețele tehnologiei digitale din Europa. Tabloul de bord al Agendei Digitale pentru 2012 evaluează progresele înregistrate la nivelul UE și la nivel național în crearea acestui climat, prin raportare la cele 78 de acțiuni din cadrul Agendei Digitale în ce priveşte Comisia precum și cele 23 de acţiuni pentru statele membre. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/18062012_reforma_economica_structurala_ro.htm
Înregistrarea informării tehnice de presă, susţinute de dl Constantijn van Oranje, membru al cabinetului vicepreşedintelui CE Neelie Kroes, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=86300