Consiliul UE a aprobat propunerea de simplificare a procedurilor referitoare la succesiunile internationale

Propunerea Comisiei de simplificare a procedurilor în ce priveşte succesiunile internationale a primit aprobarea finală a Consiliului Ministrilor de Justitie ai UE. Propunerile Comisiei Europene vor reduce sarcina juridică în situatiile în care, de exemplu, un membru al familiei care detine bunuri în altă tară UE decedează. După publicarea propunerilor în Jurnalul Oficial al UE, care va avea loc cel mai probabil în următoarele săptămâni, statele membre vor avea la dispozitie 3 ani pentru a-şi alinia legislatia natională la noile norme UE în materie de succesiuni. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/08062012_reducerea_sarcinii_juridice_ro.htm