A fost lansat un nou portal online pentru marirea gradului de transparenta a procesului decizional

A fost lansat un nou portal internet pentru transparentă, gratie căruia procesele decizionale ale Comisiei vor deveni mai deschise si mai accesibile cetătenilor. Portalul serveste drept fereastră către gama largă de instrumente dezvoltate în ultimii ani, pentru a facilita monitorizarea de către public si pentru a îmbunătăti capacitatea cetătenilor de a-si exercita drepturile. El oferă acces rapid si direct la informatii privind: legislatia; evaluările de impact; grupurile de experti si comitetele consultative; consultările; reprezentarea intereselor si lobby-ul; accesul la documente; beneficiarii fondurilor UE. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/07062012_punct_unic_proces_decizional_ro.htm
Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de vicepreşedintele Comisiei Europene Maroš ŠEFČOVIČ, responsabil pentru relaţiile interinstituţionale şi administraţie, poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=85785