Libera circulatie a marfurilor Comisia solicita Italiei si Romaniei sa puna in aplicare normele UE privind transferurile intracomunitare de produse din domeniul apararii

Comisia Europeană a decis să solicite Italiei si României transpunerea în legislatia natională a normelor UE privind produsele din domeniul apărării  (Directiva 2009/43/CE), lucru pe care aceste state membre ar fi trebuit să-l facă până la 30 iunie 2011.
Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina::
http://ec.europa.eu/romania/news/31052012_circulatia_marfurilor_ro.htm