Comisia a propus actualizarea normelor in materie de TVA

Comisia Europeană a propus actualizarea normelor UE în materie de TVA pentru a asigura uniformizarea, în toate statele membre, a tratamentului fiscal aplicat tuturor tipurilor de cupoane valorice. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/11052012_norme_tva_ro.htm