Comisia propune o noua initiativa in vederea deschiderii pietelor de achizitii publice pe plan international

O nouă initiativă propusă de Comisie va crea si mai multe stimulente pentru ca partenerii comerciali ai UE să îsi deschidă pietele achizitiilor publice pentru ofertantii din UE, ceea ce va garanta posibilitatea societătilor din UE de a concura pe piata internă cu societăti străine în conditii de egalitate. Această initiativă sporeste oportunitătile de afaceri pentru întreprinderile europene atât în UE, cât si la nivel international;  ea stimulează potentialul întreprinderilor mici si mijlocii de a-si desfăsura activitatea în conditiile unei economii globalizate;  iniţiativa creste nivelul ocupării fortei de muncă si promovează inovarea în UE.  Comunicatul de presă integral se gaseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22032012_conditii_echitabile_concurenta_ro.htm