Simplificarea textelor de legislatie privind evaluarea impactului de mediu

Pentru a ajuta autoritățile statelor membre și dezvoltatorii să gestioneze cu mai multă ușurință consecințele pe care proiectele de construcție le au asupra mediului, Comisia a reunit, într-un singur text, toată legislația UE existentă care reglementează evaluarea impactului asupra mediului. Directiva inițială privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA), și cele trei revizuiri ulterioare ale acesteia, au fost reunite într-un document pentru a crea o versiune mai compactă, clar tradusă și mai ușor de folosit, care intră în vigoare astăzi. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17022012_evaluarea_impactului_asupra_mediului_ro.htm