Comisarul european Johannes Hahn lanseaza un dialog direct cu orasele Europei

La primul forum urban, ce va avea loc la Bruxelles în data de 16 februarie, Comisia va oferi oraselor posibilitatea de a se exprima cu privire la noile propuneri de politică urbană, prezentate în octombrie anul trecut, propuneri ce cuprind planuri ambitioase de alocare de fonduri pentru orase şi dezvoltarea unor noi abordări mai coerente privind comasarea actiunilor în anumite sectoare, precum cel al transportului si mediului, si încurajarea inovării chiar în cadrul oraselor însesi. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15022012_forumul_urban_locuri_munca_ro.htm