Adoptarea strategiei vizand tranzitia economiei europene catre utilizarea mai eficienta a resurselor

Comisia Europeană a adoptat o strategie vizând tranziția economiei europene către o utilizare mai importantă și mai durabilă a resurselor regenerabile. Ea definește o abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a problemei. Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice în scopuri industriale, asigurând în același timp protecția mediului și a biodiversității. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/13022012_strategie_tranzitie_economie_europeana_ro.htm
Întregistrarea conferinţei de presă susţinută de comisarul european pentru cercetare şi inovare Máire Geoghegan-Quinn poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.cfm?type=ebsvod&sid=196613